کلیدواژه‌ها = قانون مجازات اسلامی
بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 7-20

محمد رسایی؛ میثم عباسی لاهرودی؛ محمد عباسی لاهرودی