کلیدواژه‌ها = محیط زیست
قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 7-24

مریم بلندی برزکی؛ محسن میثمی نیا


چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 67-86

اسماعیل کشکولیان؛ فاطمه کریمیان عمروآبادی