کلیدواژه‌ها = بیت المال
ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 43-68

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی