کلیدواژه‌ها = عرف
تفسیر عرف گرا

دوره 2، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 27-34

امیر کاظمی