کلیدواژه‌ها = آزادی مشروط
سیاست حبس زدایی در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 53-77

حسن ارشادی