کلیدواژه‌ها = منافی عفت
ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 31-51

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی


ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 86-114

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی