کلیدواژه‌ها = کالا و خدمات
ماهیت حقوقی اسکناس و آثار مترتب بر آن

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 69-84

محمد حاتمی کیا