کلیدواژه‌ها = تقصیر پزشکی
تقصیر پزشکی (از تعریف و مصادیق تا نحوه احراز)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 7-30

حسن پوربافرانی