کلیدواژه‌ها = جمهوریت
نقش جمهوریت در تعامل با اسلامیت در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 87-110

مهدی هلالی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی