کلیدواژه‌ها = جرم انگاری
سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 51-84

میثم عباسی لاهرودی؛ سید ابوالقاسم نقیبی