موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 31-51

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی


سیاست حبس زدایی در قانون مجازات اسلامی1392

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 53-77

حسن ارشادی


ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت

دوره 2، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 86-114

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی


فرایند میانجیگری در امور کیفری

دوره 2، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 51-90

محسن اعظمی