موضوعات = سایر
بررسی جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی

دوره 2، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 62-88

لیلا رئیسی؛ مهسا نوابی فرد