نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابایی، عظیم تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 7-32]
 • آقاجانی اشکهرانی، زهرا ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 117-148]
 • آقایی نیا، حسین با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید به کجا می رویم؟ [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 4-24]

ا

 • ادهمی، علی بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 87-100]
 • ارژندی، علیرضا دیدگاه فقهی-حقوقی حکمیت و جایگاه آن در اختلافات خانوادگی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 131-192]
 • ارشادی، حسن سیاست حبس زدایی در قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 53-77]
 • اسماعیلی بیدگلی، مجید ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 117-148]
 • اعظمی، محسن فرایند میانجیگری در امور کیفری [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 51-90]
 • اعظمی، محسن آسیب شناسی مقررات حاکم بر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 241-259]
 • اعظمی چهاربرج، حسین مفهوم شناسی جرم قاچاق و جرایم مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 4-22]
 • اعلایی، سمیه نظریه غبن حادث و امکان سنجی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 109-131]
 • الشریف، محمد مهدی ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 38-57]
 • امانی، حمیدرضا جایگاه اماره مجرمیت و اصل برائت در مبارزه با ثروت های نامشروع [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 31-62]
 • امانی، مریم تنصیف دارایی زوجین در نظام حقوقی ایران وانگلستان [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 19-42]
 • امری، احمد بررسی نقش دکوراسیون، تزئینات و مبلمان شهری در وقوع و پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 80-88]
 • ایرانشاهی، علیرضا رویه قضایی درخصوص تغییر یا افزایش خواسته در روند دادرسی [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 61-84]

ب

 • بابایی، داریوش صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 16-23]
 • باغبان، روح اله تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرائی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 15-34]
 • بدیسار، سید ناصرالدین صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 16-23]
 • بقایی، محمد تعیین کاربری اراضی زراعی و باغ ها در نظام حقوقی ایران با تأکید بر کمیسیون‌های مرتبط با اراضی داخل محدوده شهری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 101-122]
 • بقایی، محمد تعاملات حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم در نظام عدالت کیفری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 63-86]
 • بقایی، محمد نظارت بر داوری در نظام حقوقی ایران [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 3-25]
 • بلندی برزکی، مریم قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 7-24]
 • بهارلویی، سیامک مناظره پیرامون اعتبارسند رسمی و ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 148-161]
 • بهارلویی، سیامک تاملی در ماهیت ضم وکیل واحکام پیرامون آن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 26-40]
 • بهارلویی، سیامک تزاحم حقوق مدنی اشخاص وحقوق دولت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 100-106]
 • بهبودی، بهرام تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و بعد از آن در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 39-63]
 • بهبودی، بهرام واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 85-114]
 • بهرامی، داور بررسی فقهی و حقوقی مجازات بزه زنای محصنه(رجم) [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 28-38]
 • بهرامیان، حمید قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 3-26]

پ

 • پوربافرانی، حسن تقصیر پزشکی (از تعریف و مصادیق تا نحوه احراز) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 7-30]

ت

 • تاجمیر ریاحی، جمشید توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی-قسمت دوم و پایانی [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 102-121]
 • تاجمیر ریاحی، جمشید توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی- قسمت اول [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 65-84]
 • ترنج مهرگان، رضا سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه‌ای [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 36-49]
 • تواناثالث، ایمان حمایت کیفری از امنیت داده ها در حریم خصوصی و مصادیق نقض آن [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 115-132]
 • تواناثالث، ایمان کلاهبرداری رایانه ای و طرق پیشگیری از آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 27-40]
 • توکلی، محمدرضا مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]

ج

 • جان نثاری، اکبر تبیین مبانی و ماهیت حذف مقررات زاید در نظام حقوق اداری ایران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 50-83]
 • جعفری هرندی، امیرمحمد طرح دعوا توسط اتباع بیگانه در ایران و صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 41-62]
 • جعفری هرندی، امیرمحمد تأثیر شخصیت در صحت و اعتبار قراردادها با تأکید بر رویه قضائی [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 27-50]
 • جلالی، محمود فرایند رسیدگی به دعوی شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی در محاکم خانواده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-62]
 • جلیلی، امین مرحلة تحقیقات مقدماتی در نظام‌های حاکم بر رسیدگی [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 63-84]
 • جلیلی، امین دادسرا نهادی شرعی مبتنی بر سیره عقلاء [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 81-94]
 • جلیلی، امین مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای حقوق دفاعی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 51-77]
 • جمشید قشقایی، امین مطالعه تطبیقی تقلیل خسارت و مسئولیت ناشی از جبران آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 149-184]
 • جوادی، حسین تحلیل جرم شناختی جرم حکومتی از منظر نظریه یادگیری [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 7-32]

ح

 • حاتمی کیا، محمد بررسی نظریه توقیفی بودن عقود [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 19-30]
 • حاتمی کیا، محمد حسن نیت در حقوق ایران و قاعده احسان در فقه امامیه- قسمت دوم و پایانی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 23-44]
 • حاتمی کیا، محمد حسن نیت در حقوق ایران و قاعده‌ی احسان در فقه امامیه-قسمت اول [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 3-24]
 • حاتمی کیا، محمد ماهیت حقوقی اسکناس و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]
 • حاجی پور، توحید افعال غیرمادی و نقش آن در تحقق جنایت عمدی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 25-42]
 • حاجی ده آبادی، محمدعلی نقش جمهوریت در تعامل با اسلامیت در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 87-110]
 • حاجی میرسعیدی، سید ساعی جرم، مجازات و حکومت قانون در آتن باستان [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 33-62]
 • حبیب زاده، مجید تحلیل وحدت بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 219-240]
 • حدادپور، جواد جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 117-138]
 • حق شناس، محمدرضا تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 139-158]

خ

 • خالقی پور، نرگس ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 117-148]
 • خدابخشی، مهرداد نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضمان [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 69-92]
 • خدابخشی شلمزاری، مهرداد تحلیل آثاروویژگی های دعوای اعسار درقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 185-218]
 • خداداده تهرانی، محبوبه پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در خانواده های والد-معتاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 47-64]
 • خداداده تهرانی، مریم پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در خانواده های والد-معتاد [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 47-64]

د

 • دادخواه، مجید واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 85-114]

ر

 • رئوفیان، حمید حمایت از شهود یا مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 29-50]
 • رئوفیان، حمید عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 45-68]
 • رئوفیان نائینی، حمید چگونگی احراز عدالت شهود در محاکم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 27-36]
 • رئیسی، علی نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضمان [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 69-92]
 • رئیسی، لیلا بررسی جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 62-88]
 • رئیسی گهرویی، بیژن بررسی اِعمال مبانی دادرسی عادلانه و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن در مراجع کیفری [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 3-25]
 • رئیسی گهرویی، بیژن ضمانت اجراهای نقض حقوق طرفین دعوی در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 27-59]
 • رئیسی وانانی، سمیه مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 101-121]
 • رادان جبلی، علی آزادی نسبی در انتقال سهام شرکت سهامی خاص [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 107-110]
 • ربانی، حسین حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 99-114]
 • ربانی، حسین نقش توبه در جرائم تعزیری [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 85-118]
 • رجبی، مهدی تحلیل ماهیت محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 70 و 92 [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 59-78]
 • رحمانی فرد، محسن جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا و ارز در پرتو سیاست های کلی نظام [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 61-83]
 • رحمانی فرد، محسن جلوه های استفاده از سازمانهای مردم نهاد در قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 87-98]
 • رحمانی فرد، محسن نقدی بر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 131-142]
 • رحمانی فرد، محسن سیاست کیفری افتراقی در کیفرگذاری قاچاق کالا و ارز [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 63-86]
 • رحیمی، موسی قلمرو قاعده ضرورت در پرتوی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 47-58]
 • رسایی، محمد بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 7-20]
 • رستگاری، سید مهدی حق زنان در دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 3-14]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی معنایی رشد و کمال‌عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 59-99]
 • رستمی نجف آبادی، حامد نگاهی نو به شمول «شبهه» در قاعده درأ از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 3-34]
 • رستمی نجف آبادی، حامد تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 139-158]
 • رضایی، مجتبی تزاحم حق مالکیت خصوصی با مصلحت قواعد ثبت اسناد و املاک در پرتو نظریه توازن بین حق و مصلحت [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 3-18]
 • رضایی، محمد بررسی احکام حقوقی و عرفی فرزندان نامشروع در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد نحوه حضانت آنها [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 51-64]
 • رضایی مقدم، مهدی نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-130]

ز

 • زباندان، فاضل صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 16-23]

س

 • سجودی، سیدرضا قانونی سازی عدالت ترمیمی: تجزیه و تحلیل تجربی در پنجاه ایالت ایالات متحده آمریکا [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 143-179]
 • سجودی، سیدرضا سیاست کیفری قضایی ایران در برابر جنایت غیر عمدی منتهی به حیات نباتی دائمی [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 95-120]
 • سعیدی، فاطمه مقایسه ابراء و هبه طلب به مدیون [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 85-100]
 • سورانی، محمدجواد مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 65-85]

ش

 • شمس، علیرضا نحوه و راهکارهای وصول نیم عشر اجرایی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 26-47]
 • شمس، علیرضا تغییرکاربری مسکونی به تجاری با مداقّه دراستثناهای قانونی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 10-25]
 • شمس، علیرضا دلیل در ظرف زمان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 90-99]
 • شمسی زاد، زهرا فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 131-154]
 • شهباز قهفرخی، سجاد مالکیت مافی‌الذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 79-99]

ص

 • صائبی، سعید ویژگی‌های‌ سیاست جنایی تقنینی در قبال اطفال‌ و‌ نوجوانان معارض با قانون [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 35-60]
 • صادقی درمیانی، بهروز بررسی تضمینات قراردادهای تجاری با تأکید بر ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 124-161]
 • صالحی، محسن رویه قضایی درخصوص تغییر یا افزایش خواسته در روند دادرسی [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 61-84]

ط

 • طاهری، محمد تحریری بر تعهد و تعدیل قاعده اختصاص حق تعقیب به حقوق عینی [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 51-80]
 • طویلی، مهدی جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فقهی بانگاهی به ماده 220قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 63-92]

ع

 • عابدزاده زوراه، علی شیوه رسیدگی در جرائم بانکی؛ شرایط و ضوابط [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 7-26]
 • عابدزاده زوراه، علی آسیب‌شناسی پاسخ‌های کنونی نظام عدالت کیفری ایران در جرائم و تخلفات بانکی [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 7-25]
 • عارف، محمد تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و بعد از آن در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 39-63]
 • عارف، محمد ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری ازجرائم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 92-130]
 • عارف، محمد بررسی تشریفات رسیدگی به تخلفات وجرایم صنفی وغیر صنفی درشعب سازمان تعزیرات حکومتی ومشکلات و چالش های فراروی آن [دوره 3، شماره 3، 1399، صفحه 119-142]
 • عالی پناه، علیرضا مناظره پیرامون اعتبارسند رسمی و ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 148-161]
 • عامری، ابولفضل رویه قضایی و لزوم نظارت بر صدور آرای وحدت دیوان عالی کشور [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]
 • عباس نیا، امیرعباس جرم، مجازات و حکومت قانون در آتن باستان [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 33-62]
 • عباسی لاهرودی، محمد بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 7-20]
 • عباسی لاهرودی، میثم سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 51-84]
 • عباسی لاهرودی، میثم بررسی تطبیقی سرقت حدی از منظر قرآن کریم، فقه و حقوق جزا [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 7-20]
 • عبداللهی، محمد جواد نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 115-130]
 • عبداللهی، محمد جواد مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 101-121]
 • عرب، راضیه نحوه اجرای احکام دادگاه نسبت به اموال منقول غیر مادی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-126]
 • عسگری ارجنکی، سیداحمد تاملی بر دادرسی کیفری افتراقی جرایم اطفال و نوجوانان از حیث تشریفات رسیدگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 65-116]
 • عسگری ارجنکی، سیداحمد تاملی بر ابعاد حقوقی دامپینگ با رویکرد به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 87-108]
 • علامه، سیدمهدی تأثیر شخصیت در صحت و اعتبار قراردادها با تأکید بر رویه قضائی [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 27-50]

غ

 • غریب نواز، ایمان تحلیل ماهیت حقوقی شرکت تک عضوی و امکان تشکیل و اداره آن در حقوق تجارت ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 72-110]

ف

 • فتحی فرد، سیدسیروس بررسی مجازات‌های تعزیری در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 41-50]
 • فرهمند، مجتبی ویژگی‌های‌ سیاست جنایی تقنینی در قبال اطفال‌ و‌ نوجوانان معارض با قانون [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 35-60]
 • فرهمند، مجتبی جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 3-30]
 • فقیهی نژاد، مهدی امکان یا عدم امکان رسیدگی به ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-99]

ق

 • قنبری، احسان شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 93-108]
 • قنبری، محمدرضا خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن-قسمت دوم و پایانی [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 46-57]
 • قنبری، محمدرضا خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن- قسمت اول [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 3-28]
 • قنبری، محمدرضا قتل قانونی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]
 • قنبری عدیوی، احسان رویکردی بر جرم پول شویی و راهکارهای پیشگیری از این جرم [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 99-114]
 • قنبری عدیوی، احسان بررسی جرم تکدی‌گری در فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن با رویکردی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-90]

ک

 • کارگر چیگانی، محمدعلی مفهوم شناسی تعطیل، تأخیر، توقیف و قطع اجرای حکم و جایگاه آن در قوانین موضوعه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 93-116]
 • کارگر چیگانی، محمدعلی بازداشت مدیون از منظر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]
 • کاظمی، امیر تفسیر عرف گرا [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 27-34]
 • کریمی، مهدی تاثیر فناوری اطلاعات در رسیدگی های قضایی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 109-130]
 • کریمیان عمروآبادی، فاطمه چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 67-86]
 • کشاورزیان، فهیمه عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 45-68]
 • کشکولیان، اسماعیل چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 67-86]

گ

 • گرامی، حسین جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 3-30]

م

 • محسنی، مهدی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]
 • محسنی، مهدی مسئولیت وضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی ایران [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 122-138]
 • محسنی اژیه، مهدی نحوه و راهکارهای وصول نیم عشر اجرایی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 26-47]
 • محمدی، ابراهیم شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-71]
 • محمدی، محمد تغییرکاربری مسکونی به تجاری با مداقّه دراستثناهای قانونی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 10-25]
 • محمدی جرقویه ای، محمدرضا وضعیت حقوقی ارش پس از اسقاط خیار عیب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 8-18]
 • مشهدی، علی حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی دیوان عدالت اداری [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 99-114]
 • ملت، محمدرضا جانشینی اتوماتیک سازمان‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل سیری در میانه توهم و واقعیت [دوره 4، شماره 6، 1400، صفحه 28-50]
 • مهدیه، حسینعلی تحلیل وضعیت مهر در حالت های مختلف [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 3-44]
 • مهدیه، حسینعلی تاثیر زمان در دیه قتل خطائی از منظر فقه امامیه وحقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 101-125]
 • موحدی، مهرداد هرزه نگاری ر ایانه ای [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 123-145]
 • موسوی فرد، سیدمحمدرضا فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی [دوره 4، شماره 8، 1400، صفحه 131-154]
 • مومنی حبیب آبادی، سیدروح اله قواعد فقهی کاربردی در حقوق بیمه [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 79-98]
 • میثمی نیا، محسن قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 7-24]
 • میرحسینی، مجید وظیفه کارشناس: کارشناسی یا قضاوت؟ [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 3-9]
 • میرحسینی، مجید دستور منع پرداخت در اسناد تجاری رایج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 51-61]

ن

 • ناظمی هرندی، حمیدرضا تأملی بر ماهیت و انتقال مالکیت در قرارداد پیش فروش آپارتمان [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 25-46]
 • نظری شیخی، سعید کروناویروس در چارچوب حقوق بین الملل و تاثیر آن بر امنیت اقتصادی [دوره 4، شماره 5، 1400، صفحه 121-143]
 • نقیبی، سید ابوالقاسم سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 51-84]
 • نوابی فرد، مهسا بررسی جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 62-88]
 • نوریان، علی ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 38-57]
 • نوریان، علی فرایند رسیدگی به دعوی شناسایی و اجرای احکام طلاق خارجی در محاکم خانواده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 31-62]
 • نوریان، علی تحلیل حقوقی تعهدات مالی متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‏سرپرست و بد سرپرست [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 31-50]
 • نوریان، علیرضا تحلیل کیفری قرارداد اجاره به شرط تملیک [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 1-17]

ه

 • هاشم زاده، امیر هرزه نگاری ر ایانه ای [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 123-145]
 • هاشم زاده، امیر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 31-51]
 • هاشم زاده، امیر ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 86-114]
 • هاشم زاده، امیر ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 43-68]
 • هاشم زاده، امیر بررسی نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پول‌شویی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 7-30]
 • هلالی، مهدی هرزه نگاری ر ایانه ای [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 123-145]
 • هلالی، مهدی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 31-51]
 • هلالی، مهدی ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 86-114]
 • هلالی، مهدی ضمان بیت المال در پرداخت دیه و آثار مترتب بر آن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 43-68]
 • هلالی، مهدی بررسی نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پول‌شویی [دوره 3، شماره 4، 1399، صفحه 7-30]
 • هلالی، مهدی بررسی کودک‌آزاری با تأکید بر مقابله با کودک‌آزاری جنسی در حقوق ایران و فقه امامیه [دوره 4، شماره 7، 1400، صفحه 21-46]
 • هلالی، مهدی نقش جمهوریت در تعامل با اسلامیت در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران [دوره 5، شماره 9، 1401، صفحه 87-110]

ی

 • یزدانی پور، اصغر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 101-140]
 • یوسف زاده، علی ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری ازجرائم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 92-130]