نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ادهمی، علی بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 87-100]
 • ارژندی، علیرضا دیدگاه فقهی-حقوقی حکمیت و جایگاه آن در اختلافات خانوادگی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 131-192]
 • ارشادی، حسن سیاست حبس زدایی در قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 53-77]
 • اسماعیلی بیدگلی، مجید ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 117-148]
 • اعظمی، محسن فرایند میانجیگری در امور کیفری [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 51-90]
 • اعظمی، محسن آسیب شناسی مقررات حاکم بر اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکب در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 241-259]
 • اعظمی چهاربرج، حسین مفهوم شناسی جرم قاچاق و جرایم مرتبط در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 4-22]
 • اعلایی، سمیه نظریه غبن حادث و امکان سنجی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 109-131]
 • الشریف، محمد مهدی ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 38-57]
 • امانی، حمیدرضا جایگاه اماره مجرمیت و اصل برائت در مبارزه با ثروت های نامشروع [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 31-62]
 • امری، احمد بررسی نقش دکوراسیون، تزئینات و مبلمان شهری در وقوع و پیشگیری از وقوع جرم [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 80-88]
 • ایرانشاهی، علیرضا رویه قضایی درخصوص تغییر یا افزایش خواسته در روند دادرسی [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 61-84]

ب

 • بابایی، داریوش صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 16-23]
 • باغبان، روح اله تحلیلی بر قانون اجرای احکام مدنی و قانون دیوان عدالت اداری از منظر عدالت اجرائی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 15-34]
 • بدیسار، سید ناصرالدین صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 16-23]
 • بقایی، محمد تعیین کاربری اراضی زراعی و باغ ها در نظام حقوقی ایران با تأکید بر کمیسیون‌های مرتبط با اراضی داخل محدوده شهری [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 101-122]
 • بهارلویی، سیامک مناظره پیرامون اعتبارسند رسمی و ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 148-161]
 • بهارلویی، سیامک تاملی در ماهیت ضم وکیل واحکام پیرامون آن [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 26-40]
 • بهارلویی، سیامک تزاحم حقوق مدنی اشخاص وحقوق دولت [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 100-106]
 • بهبودی، بهرام تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و بعد از آن در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 39-63]
 • بهرامی، داور بررسی فقهی و حقوقی مجازات بزه زنای محصنه(رجم) [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 28-38]
 • بهرامیان، حمید قواعد لفظی اصول فقه و تأثیر آن در تحقق عدالت قضایی در دادرسی مدنی [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 3-26]

پ

 • پوربافرانی، حسن تقصیر پزشکی (از تعریف و مصادیق تا نحوه احراز) [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 7-30]

ت

 • تاجمیر ریاحی، جمشید توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی-قسمت دوم و پایانی [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 102-121]
 • تاجمیر ریاحی، جمشید توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی، مزایده و فروش آن با تأکید بر رویه قضایی- قسمت اول [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 65-84]
 • ترنج مهرگان، رضا سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم جعل رایانه‌ای [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 36-49]

ج

 • جان نثاری، اکبر تبیین مبانی و ماهیت حذف مقررات زاید در نظام حقوق اداری ایران [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 50-83]
 • جمشید قشقایی، امین مطالعه تطبیقی تقلیل خسارت و مسئولیت ناشی از جبران آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 149-184]

ح

 • حاتمی کیا، محمد بررسی نظریه توقیفی بودن عقود [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 19-30]
 • حاتمی کیا، محمد حسن نیت در حقوق ایران و قاعده احسان در فقه امامیه- قسمت دوم و پایانی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 23-44]
 • حاتمی کیا، محمد حسن نیت در حقوق ایران و قاعده‌ی احسان در فقه امامیه-قسمت اول [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 3-24]
 • حبیب زاده، مجید تحلیل وحدت بنیادی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 219-240]

خ

 • خالقی پور، نرگس ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 117-148]
 • خدابخشی، مهرداد نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضمان [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 69-92]
 • خدابخشی شلمزاری، مهرداد تحلیل آثاروویژگی های دعوای اعسار درقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 185-218]

ر

 • رئوفیان، حمید حمایت از شهود یا مطلعین در قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 29-50]
 • رئوفیان، حمید عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 45-68]
 • رئوفیان نائینی، حمید چگونگی احراز عدالت شهود در محاکم [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 27-36]
 • رئیسی، علی نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر در زمینه تأثیر اقدام زیاندیده در رفع ضمان [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 69-92]
 • رئیسی، لیلا بررسی جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 62-88]
 • رئیسی گهرویی، بیژن بررسی اِعمال مبانی دادرسی عادلانه و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن در مراجع کیفری [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 3-25]
 • رئیسی گهرویی، بیژن ضمانت اجراهای نقض حقوق طرفین دعوی در فرآیند دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 27-59]
 • رادان جبلی، علی آزادی نسبی در انتقال سهام شرکت سهامی خاص [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 107-110]
 • رجبی، مهدی تحلیل ماهیت محاربه در فقه و قانون مجازات اسلامی سال 70 و 92 [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 59-78]
 • رحمانی فرد، محسن جلوه های دادرسی افتراقی قاچاق کالا و ارز در پرتو سیاست های کلی نظام [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 61-83]
 • رحیمی، موسی قلمرو قاعده ضرورت در پرتوی اصل قانونی بودن دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 47-58]
 • رستگاری، سید مهدی حق زنان در دادرسی عادلانه [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 3-14]
 • رستمی نجف آبادی، حامد واکاوی معنایی رشد و کمال‌عقل در مسئولیت کیفری نوجوانان از منظر فقه و حقوق موضوعه [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 59-99]
 • رستمی نجف آبادی، حامد نگاهی نو به شمول «شبهه» در قاعده درأ از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 3-34]
 • رضایی، محمد بررسی احکام حقوقی و عرفی فرزندان نامشروع در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد نحوه حضانت آنها [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 51-64]

ز

 • زباندان، فاضل صلاحیت محلی؛ امری یا تخییری [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 16-23]

س

 • سعیدی، فاطمه مقایسه ابراء و هبه طلب به مدیون [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 85-100]
 • سورانی، محمدجواد مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری مستقیم و نیابتی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 65-85]

ش

 • شمس، علیرضا نحوه و راهکارهای وصول نیم عشر اجرایی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 26-47]
 • شمس، علیرضا تغییرکاربری مسکونی به تجاری با مداقّه دراستثناهای قانونی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 10-25]
 • شمس، علیرضا دلیل در ظرف زمان [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 90-99]

ص

 • صائبی، سعید ویژگی‌های‌ سیاست جنایی تقنینی در قبال اطفال‌ و‌ نوجوانان معارض با قانون [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 35-60]
 • صادقی درمیانی، بهروز بررسی تضمینات قراردادهای تجاری با تأکید بر ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 124-161]
 • صالحی، محسن رویه قضایی درخصوص تغییر یا افزایش خواسته در روند دادرسی [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 61-84]

ط

 • طویلی، مهدی جرم انگاری یا عدم جرم انگاری فقهی بانگاهی به ماده 220قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 63-92]

ع

 • عارف، محمد تشریفات رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و بعد از آن در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 [دوره 2، شماره 15، 1398، صفحه 39-63]
 • عارف، محمد ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری ازجرائم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 92-130]
 • عالی پناه، علیرضا مناظره پیرامون اعتبارسند رسمی و ماده 5 لایحه اصلاحی قانون تجارت [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 148-161]
 • عامری، ابولفضل رویه قضایی و لزوم نظارت بر صدور آرای وحدت دیوان عالی کشور [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]

غ

 • غریب نواز، ایمان تحلیل ماهیت حقوقی شرکت تک عضوی و امکان تشکیل و اداره آن در حقوق تجارت ایران [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 72-110]

ف

 • فتحی فرد، سیدسیروس بررسی مجازات‌های تعزیری در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 41-50]
 • فرهمند، مجتبی ویژگی‌های‌ سیاست جنایی تقنینی در قبال اطفال‌ و‌ نوجوانان معارض با قانون [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 35-60]
 • فقیهی نژاد، مهدی امکان یا عدم امکان رسیدگی به ارکان متعدد یک دعوا در یک پرونده [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 85-99]

ق

 • قنبری، احسان شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در نظام حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 93-108]
 • قنبری، محمدرضا خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن-قسمت دوم و پایانی [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 46-57]
 • قنبری، محمدرضا خیار مجلس در فقه شیعه و اهل تسنن- قسمت اول [دوره 2، شماره 10، 1397، صفحه 3-28]
 • قنبری، محمدرضا قتل قانونی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 35-50]
 • قنبری عدیوی، احسان رویکردی بر جرم پول شویی و راهکارهای پیشگیری از این جرم [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 99-114]
 • قنبری عدیوی، احسان بررسی جرم تکدی‌گری در فقه و حقوق و راهکارهای پیشگیری از آن با رویکردی در شهر اصفهان [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 59-90]

ک

 • کارگر چیگانی، محمدعلی مفهوم شناسی تعطیل، تأخیر، توقیف و قطع اجرای حکم و جایگاه آن در قوانین موضوعه [دوره 2، شماره 5، 1396، صفحه 93-116]
 • کارگر چیگانی، محمدعلی بازداشت مدیون از منظر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 19-34]
 • کاظمی، امیر تفسیر عرف گرا [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 27-34]
 • کشاورزیان، فهیمه عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی [دوره 2، شماره 7، 1396، صفحه 45-68]

م

 • محسنی اژیه، مهدی نحوه و راهکارهای وصول نیم عشر اجرایی [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 26-47]
 • محمدی، ابراهیم شرحی بر قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 51-71]
 • محمدی، محمد تغییرکاربری مسکونی به تجاری با مداقّه دراستثناهای قانونی [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 10-25]
 • محمدی جرقویه ای، محمدرضا وضعیت حقوقی ارش پس از اسقاط خیار عیب [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 8-18]
 • مهدیه، حسینعلی تحلیل وضعیت مهر در حالت های مختلف [دوره 2، شماره 11، 1397، صفحه 3-44]
 • مهدیه، حسینعلی تاثیر زمان در دیه قتل خطائی از منظر فقه امامیه وحقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 101-125]
 • موحدی، مهرداد هرزه نگاری ر ایانه ای [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 123-145]
 • مومنی حبیب آبادی، سیدروح اله قواعد فقهی کاربردی در حقوق بیمه [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 79-98]
 • میرحسینی، مجید وظیفه کارشناس: کارشناسی یا قضاوت؟ [دوره 2، شماره 3، 1395، صفحه 3-9]
 • میرحسینی، مجید دستور منع پرداخت در اسناد تجاری رایج [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 51-61]

ن

 • ناظمی هرندی، حمیدرضا تأملی بر ماهیت و انتقال مالکیت در قرارداد پیش فروش آپارتمان [دوره 2، شماره 6، 1396، صفحه 25-46]
 • نوابی فرد، مهسا بررسی جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 1، 1394، صفحه 62-88]
 • نوریان، علی ریاست و قوامیت شوهر بر زن در فقه و حقوق ایران [دوره 2، شماره 4، 1396، صفحه 38-57]
 • نوریان، علیرضا تحلیل کیفری قرارداد اجاره به شرط تملیک [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 1-17]

ه

 • هاشم زاده، امیر هرزه نگاری ر ایانه ای [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 123-145]
 • هاشم زاده، امیر ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 31-51]
 • هاشم زاده، امیر ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 86-114]
 • هلالی، مهدی هرزه نگاری ر ایانه ای [دوره 2، شماره 14، 1398، صفحه 123-145]
 • هلالی، مهدی ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه‌ای [دوره 2، شماره 13، 1398، صفحه 31-51]
 • هلالی، مهدی ادله علمی و ارزش اثباتی آن در جرائم منافی عفت [دوره 2، شماره 12، 1398، صفحه 86-114]

ی

 • یزدانی پور، اصغر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ [دوره 2، شماره 9، 1397، صفحه 101-140]
 • یوسف زاده، علی ارزیابی قوانین ناظر بر پیشگیری ازجرائم اقتصادی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی [دوره 2، شماره 8، 1397، صفحه 92-130]