معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان: تلاش ها برای اخذ درجه علمی فصلنامه آراء ادامه دارد

دکتر سید رضا سجودی معاون منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان و مدیر مسؤول فصلنامه آراء با ابراز مطلب فوق، از اهتمام مدیریت این نشریه برای ارتقای رتبه علمی خبر داد.
معاون منابع انسانی، در تشریح این خبر اظهار داشت: این معاونت در پی دریافت درجه علمی برای نشریه آراء است و برای حصول به این مقصود از همه ظرفیت های قانونی پیش رو استفاده می کند.
دکتر سجودی افزود: برای این منظور در یک سال گذشته کارهای زیادی برای رسیدن به این هدف انجام شده که از آن جمله ایجاد و راه اندازی سایت مستقل فصلنامه بود.
وی همچنین، دریافت شماره ISSN(شماره شاپای نشریه) را در چند روز اخیر، یکی دیگر از مقدمات صورت گرفته و از گام های مهم تعریف شده برای ارتقای سطح این نشریه برشمرد.
مدیر مسؤول نشریه وزین آراء تصریح کرد: پس از نمایه شدن نشریه در سایت های مهم علمی کشور و از همه مهمتر نمایه در پایگاه جهان علوم اسلام، در صدد درخواست درجه علمی- پژوهشی خواهیم بود که در آینده نزدیک به حول و قوه الهی تحقق خواهد یافت.
دکتر سجودی از همکاران محترم به ویژه قضات و کارمندان دست به قلم درخواست کرد با ارسال مطالب و نوشته های حقوقی خود به دفتر فصلنامه، این مجموعه را در رسیدن به اهداف عالی پیش رو یاری نمایند.