نشریه آراء ویژه تابستان 99 آماده چاپ شد

معاون منابع انسانی دادگستری کل استان از چاپ و انتشار فصلنامه آراء(شماره سوم-ویژه تابستان 99) خبر داد که بزودی در دسترس همکاران محترم و علم جویان قرار خواهد گرفت.

دکتر سید رضا سجودی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان اصفهان درباره این خبر گفت: اهتمام در به چاپ رسیدن مقالات کاربردی از اهداف مهم و اولیه فرایند انتشار نشریه آراء می باشد.

وی اظهار داشت: این نشریه از گنجینه های معتبر و شناخته شده در سطح استان و کشور است که می طلبد همکاران محترم به ویژه قضات گرانمایه همواره در کنار شغل قضاوت، دست به قلم یازیده و جایگاه این نشریه علمی را بالا ببرند.

معاون منابع انسانی و مدیرمسؤول فصلنامه ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک به حول و قوه الهی، آراء را در قالب یک نشریه علمی پژوهشی خواهیم دید.

دکتر سجودی همچنین تأکید کرد: با توجه به مضایقات شدید مالی در قوه قضائیه سعی بر آن است که این نشریه در قالب کاغذی به حداقل و در قالب الکترونیکی به حداکثر میزان استفاده  برسد.