کلیدواژه‌ها = شاهد
واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 85-114

بهرام بهبودی؛ مجید دادخواه


عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 45-68

حمید رئوفیان؛ فهیمه کشاورزیان


چگونگی احراز عدالت شهود در محاکم

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 27-36

حمید رئوفیان نائینی