کلیدواژه‌ها = شهادت
عوامل مؤثر بر روان شاهد در رسیدگی های قضایی

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 45-68

حمید رئوفیان؛ فهیمه کشاورزیان


چگونگی احراز عدالت شهود در محاکم

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 27-36

حمید رئوفیان نائینی