کلیدواژه‌ها = توقیفی بودن
بررسی نظریه توقیفی بودن عقود

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 19-30

محمد حاتمی کیا