کلیدواژه‌ها = ادله اثبات دعوی
واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 85-114

بهرام بهبودی؛ مجید دادخواه