موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 67-86

اسماعیل کشکولیان؛ فاطمه کریمیان عمروآبادی


پیشگیری وضعی از بزه دیدگی کودکان در خانواده های والد-معتاد

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 47-64

محبوبه خداداده تهرانی؛ مریم خداداده تهرانی


تبیین کفالت اشخاص حقوقی در آیین دادرسی کیفری

دوره 4، شماره 7، آذر 1400، صفحه 139-158

حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حق شناس


مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی

دوره 4، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 101-121

محمد جواد عبداللهی؛ سمیه رئیسی وانانی


شیوه رسیدگی در جرائم بانکی؛ شرایط و ضوابط

دوره 4، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 7-26

علی عابدزاده زوراه


دادسرا نهادی شرعی مبتنی بر سیره عقلاء

دوره 4، شماره 5، خرداد 1400، صفحه 81-94

امین جلیلی


بررسی نوآوری‌های اصلاحات قانون مبارزه با پول‌شویی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 7-30

مهدی هلالی؛ امیر هاشم زاده


سیاست کیفری تقنینی ایران در برابر جرایم بازار اوراق بهادار

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 51-84

میثم عباسی لاهرودی؛ سید ابوالقاسم نقیبی


نقدی بر ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 131-142

محسن رحمانی فرد


کلاهبرداری رایانه ای و طرق پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-40

ایمان تواناثالث


نقش توبه در جرائم تعزیری

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-118

حسین ربانی


جستاری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 3-30

حسین گرامی؛ مجتبی فرهمند


هرزه نگاری ر ایانه ای

دوره 2، شماره 14، آذر 1398، صفحه 123-145

امیر هاشم زاده؛ مهدی هلالی؛ مهرداد موحدی


تحلیل کیفری قرارداد اجاره به شرط تملیک

دوره 2، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 1-17

علیرضا نوریان