موضوعات = سایر
قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 7-24

مریم بلندی برزکی؛ محسن میثمی نیا


چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 67-86

اسماعیل کشکولیان؛ فاطمه کریمیان عمروآبادی


نقش جمهوریت در تعامل با اسلامیت در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 87-110

مهدی هلالی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی


واکاوی فقهی حقوقی مسئولیت کیفری شهادت کذب

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 85-114

بهرام بهبودی؛ مجید دادخواه


نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 115-130

محمد جواد عبداللهی؛ مهدی رضایی مقدم


نظارت بر داوری در نظام حقوقی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 3-25

محمد بقایی


مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مالکیت صنعتی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 85-106

مهدی محسنی؛ محمدرضا توکلی


تفسیر عرف گرا

دوره 2، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 27-34

امیر کاظمی


قواعد فقهی کاربردی در حقوق بیمه

دوره 2، شماره 6، آذر 1396، صفحه 79-98

سیدروح اله مومنی حبیب آبادی