موضوعات = عمومی
قلمرو صلاحیت دادستان در حفظ محیط زیست به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 7-24

مریم بلندی برزکی؛ محسن میثمی نیا


چالش ها و راهبردهای پیشگیرانه وضعی در قبال جرایم زیست محیطی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 67-86

اسماعیل کشکولیان؛ فاطمه کریمیان عمروآبادی


نقش جمهوریت در تعامل با اسلامیت در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 9، خرداد 1401، صفحه 87-110

مهدی هلالی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی


تفسیر عرف گرا

دوره 2، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 27-34

امیر کاظمی