بررسی فقهی و حقوقی مجازات بزه زنای محصنه(رجم)

نویسنده

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب

چکیده

در این مقاله در خصوص دیدگاه دین مبین اسلام که همانا قرآن و سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام می باشد، مجازات بزه رجم مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین ضمن بررسی نظریه مهم ترین فقهای بزرگ شیعه و مطابقت آن با مسائل روز، اشکالاتی که بر این نظریه وجود دارد، نقدهایی که بر آن مترتب می شود، مشکلات اجرایی این نوع مجازات در جامعه اسلامی و همچنین نگاه عرفی و جامعه جهانی نسبت به آن مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین علت تشریع این مجازات با حکمت آن مورد بحث واقع می شود و اینکه آیا این علت یا حکمت در زمان ما موجود است و اینکه آیا مجازات اصلی می تواند جایگزینی داشته باشد که آن مجازات جایگزین علت تشریع اصل مجازات را تأمین کند یا خیر؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات