بررسی نقش دکوراسیون، تزئینات و مبلمان شهری در وقوع و پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

در میان پدیده­های گوناگون اجتماعی جرم از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و نیاز غریزی انسان به امنیت دلیل اهمیت این موضوع است. امروزه پیشگیری بهترین سیاست جنایی در قبال جرم محسوب می­شود که در قانون اساسی نیز به آن اشاره گردیده است. امنیت از نظر رسول اکرم(ص) به­عنوان نعمتی پوشیده است و زمانی انسان­ها به این نعمت توجه می­کنند که آنرا کمتر درک کنند. برای وصول امر پیشگیری در شهرسازی از روش­های مختلفی استفاده گردیده که یکی از این راهکارها طراحی محیط و استفاده از تزئینات در راستای اجرای پیشگیری وضعی از وقوع جرم است. در معماری اسلامی و تاریخی ایران بحث تزئینات نقش مهمی را ایفا می­کند. از نظر روان شناسی محیط­های شاد با طراحی­های زیبا باعث القای حس آرامش ذهنی است که این احساس تا حد زیادی با مبحث پیشگیری از وقوع جرم مرتبط است. یکی از مسائل مهم که در طراحی، ساخت و تزئینات اماکن، شهرها، مساجد و منازل قدیمی به چشم می­خورد بحث نوردهی و جلوگیری از تاریکی است که با نظر به معماری­های تاریخی این مهم کاملاً قابل رؤیت و ملموس است. مثلاً استفاده از پنجره­های بزرگ، ساخت اتاق­ها در اطراف منزل به­صورتی که نور در طول روز به اتاق­ها برسد و در بحث تزئینات نیز با نظر به تزئینات مساجد گنبدها و مناره­ها این مهم کاملاً رعایت گردید. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده گردیده و هدف بررسی چینش و تزئینات شهری در پیشگیری وضعی از وقوع جرم است که از روش­های بررسی کتابخانه­ای استفاده می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات