بررسی تضمینات قراردادهای تجاری با تأکید بر ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل دادگستری

چکیده

مراودات و مبادلات تجاری نوین بر اساس اصول مدرنیته یا فرا مدرنیته علمی حاکم اقتضا دارد که معاملات و قراردادهای تجاری به صورت کاملاً منطبق با وضعیت حاکم بر علوم حقوقی واقع گردد، در راستای تعاریف و شناسایی اصول و مقررات مربوطه، یکی از اصلی­ترین موازین، تضمین این گونه مراودات برای طرفین می­باشد. یکی از مهم ترین ویژگی­های تضمینات تجارت امروزی و مقررات ناظر بر آن، ضمانت­نامه­های بانکی مستقل است. به منظور شناسایی و پی­بردن به ماهیت حقوقی این گونه تضمینات بانکی بر اساس نظریات و تعابیر و تحلیل­های ارائه شده­ در دسترس، بر آن هستیم تا با مطالعه­ای همسوی تعاریف، به خصوصیات و ضمانت اجرای اعتماد برانگیز برای تجار و قواعد حاکم بر آنها خصوصاً تحلیل ماهیتی و حقوقی موضوع پژوهش، بپردازیم. ایران پیش از انقلاب با پیوستن به کنوانسیون­ها و سازمان­های مالی و اقتصادی با سرعت قابل توجهی نسبت به همسو شدن تجارت آزاد و الگوی اقتصاد رقابتی گام برداشت، ولیکن با تحولات ایجاد شده و وقفه ناشی از تغییر حاکمیت و شروع مجدد با تصویب طرح ها و چشم انداز بیست ساله کشور و از طرف دیگر فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد شده، متأسفانه این روند رو به کاهش گذاشت. اخیراً بر مبنای ضرورت هماهنگی مراودات و مبادلات تجاری اعم از داخلی و بین المللی ضمن پذیرش مقررات یکسان با جامعه جهانی، ناگزیر از پذیرش و تطبیق مقررات حاکم بر این گونه مبادلات و ضمانت­نامه­ها در حقوق داخلی هستیم که خلاء قانونی ناشی از فقدان تعریف واحد از ضمانت نامه های بانکی، مورد توجه خاص حقوقدانان فعال در زمینه حقوق تجارت قرار گرفته است و حتی قانون گذار در لایحه تجارت سال 1391 برای اولین بار باب مستقلی را در قالب ضمانت نامه مستقل، 31 ماده را به ان تخصیص داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات