رویکردی بر جرم پول شویی و راهکارهای پیشگیری از این جرم

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

پول شویی به فرایندهایی گفته می شود که برای پنهان کردن منشأ مجرمانه پول های حاصل از فعالیت های مجرمانه به کار می رود. به عبارتی پول شویی جرمی است که در راستای جرم منشأ اتفاق می افتد. پول شویان درآمد حاصل از کارهای خلاف را وارد تجارت و معاملات قانونی نموده و با انجام مراحلی تلاش بر قانونی و مشروع جلوه دادن  پول ها می کنند. پول شویی از جمله جرایم مخرب بر اقتصاد سالم و قانونی جامعه و نظام است. این پدیده نه تنها اقتصاد، بلکه جنبه های اجتماعی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. چنانچه برای مقابله با این پدیده خطرناک اقداماتی انجام نشود مجرمان این جرم با عواید حاصل از کارهای خلاف خود قدرتمندتر شده و جامعه را به انحطاط می کشانند. امروزه به دلایلی مانند؛ روشهای مبتکرانه و معاملات پیچیده تر، حجم اطلاعات بالا، بانکداری الکترونیک، استمرار و... پیشگیری از جرم پول شویی مشکل تر از دهه های قبل  شده است. و از مختصات این جرم می توان به سازمان یافته بودن با بهره گیری از توانمندی های الکترونیکی، فرامرزی بودن با توجه به تخصص افرادی که با سازوکار بین المللی و پول و سرمایه و قوانین بین کشورها اطلاع دارند، اشاره کرد. در این مقاله تلاش بر آن است که علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر این مسأله، شیوه های ارتکاب، آثار و راهکارهای پیشگیری از این جرم مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات