ضمانت ثالث از تعهدات زوجین سرپرست

نویسندگان

1 قاضی شورای حل اختلاف

2 رییس دادگاه عمومی بخش بن رود(دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)

3 وکیل پایه یک دادگستری(کارشناس ارشد حقوق خصوصی)

چکیده

سرپرستی، یک رابطه حقوقی بین سرپرست وکودک بی­سرپرست و بد سرپرست ایجاد می­کند. طبق قانون این اشخاص نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیفی هستند که مشابه وظایفی است که والدین واقعی و فرزندان ایشان نسبت به یکدیگر دارند. با توجه به اینکه این رابطه ،  یک رابطه طبیعی نیست ، قانونگذار بحث تضمین ثالث را در قانون مطرح نمود. ما در این مقاله سعی داریم که برای توصیف این تضمین، تعهدات سرپرستان را بررسی نماییم.ظاهر این است که این تعهدات، غیرمالی و مباشرتی هستند و قابل تضمین نمی­باشند. در ماده 25 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31/06/1392 (جدید ) مقرر شده که در صورت تخلف سرپرستان، رابطه سرپرستی قطع می­گردد و کودک به ثالث واگذار می­شود. لذا، این تضمین بیشتر بار اخلاقی دارد زیرا تضمینات زمانی است که تخلف متعهد محرز شود و رابطه حقوقی برقرار باشد ؛ در حالیکه در قانون مطرح شده ، در صورت تخلف سرپرست از انجام تعهدات، رابطه او با کودک قطع می­گردد. لذا، این تضمین با تصویب قانون جدید بی­اثر و بیمه عمر جایگزین آن گردید.تضمین ، می­تواند به‌صورت یک تضمین مالی یا به‌صورت یک تضمین شخصی باشد(نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 3002-7 مورخ 16/5/1365) با توجه به این نظریه و رویه عملی می­توان گفت قانون‌گذار ایران تضمین مالی را مدّنظر خود قرارداده است ؛ ولی شاید با توجه با قسمت اخیر نظریه مذکور بتوان ضمانت ثالث از تعهدات زوجین متقاضی در برابر کودک بی­سرپرست را نیز به‌عنوان یک نوع تضمین شخصی قبول نمود.هرچند در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب 31/06/1392 ، قانون‌گذار به نهاد بیمه به‌عنوان تضمین تعهدات زوجین اشاره کرده است ( ماده 15) ولی در گذشته یعنی از سال 1353 تا 1392 حدود چهل سال کودکان بدون این شرط به سرپرست واگذار شده­اند ؛ لذا با توجه به وجود کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بد سرپرست، نهاد سرپرستی و فرزندخواندگی از اهمیت بسیاری برخوردار است. به خصوص اینکه این نهاد هم برای سرپرستان و هم برای کودک فواید بسیاری دارد ؛ برای سرپرستان ازاین‌جهت که باعث استحکام بخشیدن اساس خانواده و از بین بردن غم محرومیت از داشتن فرزند می­شود؛ و از طرفی باعث می­شود که کودک نیز از محبت پدر و مادر برخوردار شود و در محیطی سالم رشد کند؛ بنابراین باید نهایت دقت را به عمل آورد تا کودک به اشخاص صالحی سپرده شود و باید به شکلی عمل کرد که تا حدودی آینده کودک تضمین شود تا درصورتی‌که سرپرستان، نتوانند یا نخواهند که به وظایف خود عمل کنند بتوان از ورود خسارت به کودک تا حد ممکن خودداری کرد و در صورت ورود خسارت و لطمه به او ، بتوان آن را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات