قتل قانونی

نویسنده

معاون رئیس کل دادگستری اصفهان و مدرس دانشگاه

چکیده

قانونگذاردرماده 630 قانون مجازات اسلامی به موضوع قتل درفراش یا به تعبیر ما قتل قانونی پرداخته است.حال با توجه به اینکه این موضوع باابهامات  متعددی روبرو است ما در این نوشته تلاش می کنیم که ابهامات موجود با استفاده از منابع معتبر فقهی تا حد توان نویسنده برطرف گردیده و با ذکر تاریخچه ی موضوع و سابقه آن در حقوق سایر کشورها و تحلیل حقوقی ماده 630 و بررسی فقهی موضوع به این نتیجه برسیم که نه تنها حذف این ماده ضرورتی ندارد بلکه تبیین و تشریح و رفع ابهامات مطروحه بر قانونگذار واجب است تا قضات ،وکلاء وسایر حقوقدانان و افراد جامعه بتوانند قصد مقنن را به طور صریح و صحیح دریابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات