حفاظت از محیط زیست در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 مدیر دفتر قضایی

چکیده

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده عمل می کند. این تصمیمات ممکن است گاهی محیط زیست را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه در آراء دیوان به صراحت به حق شهروندان بر محیط زیست اشاره ای نشده است اما درغالب آراء دیوان عدالت اداری در حوزه های آب، هوای سالم، مناطق حفاظت شده، منابع آبی، جنگل و سایر حوزه های دیگر زیست محیطی با ابطال یا تأیید تصمیمات اداری اظهارنظرشده است. در این نوشتار با کنکاش در آراء دیوان به بررسی رویکردهای آن در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تصمیمات اداری در جلوگیری ازنقض حقوق شهروندی وصیانت از محیط زیست که در اصل 50 قانون اساسی به عنوان یک وظیفه عمومی معرفی گردیده پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها