نحوه اجرای احکام دادگاه نسبت به اموال منقول غیر مادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دادورز

چکیده

تحولات صنعتی و اقتصادی باعث افزایش اموال منقول، اموال غیر مادی و اموال مبتنی بر دانش و حقوق معنوی شده است. در گذشته اموال منقول و مادی اهمیت بیشتری داشت اما امروزه بیشتر ثروت جوامع پیشرفته را سهام افراد، مالکیت­های صنعتی، طرح­های صنعتی، مالکیت­های ادبی و هنری، علائم تجاری، نرم افزارهای رایانه­ای، سرقفلی، حق کسب یا پیشه یا تجارت و مجوزهای شغلی و... تشکیل می­دهد. تفاوت اموال غیر مادی و حقوق معنوی با دیگر اموال از یک سو و گسترش و اهمیت این اموال از سوی دیگر پرسش­هایی را در خصوص اجرای احکام نسبت به این اموال از جمله قابلیت و نحوه­ی توقیف و مزایده­ی این اموال مطرح نموده است. اهمیت بحث و بررسی در مورد اجرای احکام اموال غیر مادی، ضروری به نظر می­رسد که در مقاله حاضر به آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات