تحلیل حقوقی تعهدات مالی متقاضی سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‏سرپرست و بد سرپرست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر

چکیده

امروزه بنا به دلایل گوناگون، از جمله مرگ والدین یا یکی از آن­ها، بیماری نوزادان و ضعف بنیه اقتصادی والدین در جهت تأمین هزینه­های درمان و نگهداری اطفال بیمار، طلاق و جدایی والدین و عدم توانایی آنان، نگهداری و تأمین هزینه، اعتیاد شدید والدین یا یکی از آن­ها، تعدادی از کودکان و نوجوانان، فاقد سرپرست بوده یا بد سرپرست می­باشند. از سوی دیگر بنا به دلایلی از جمله افزایش نرخ ناباروری، انگیزه‌های خیرخواهانه و بشردوستانه و غیره، برخی از افراد، متقاضی سرپرستی از کودکان بی­سرپرست یا بد سرپرست هستند. علیرغم عدم پذیرش فرزندخواندگی در دین اسلام، قانونگذار در جهت ساماندهی نحوه نگهداری و سرپرستی از کودکان و به جهت اینکه دولت و به خصوص سازمان بهزیستی توان نگهداری و به سامان رساندن کودکان تا رسیدن به سن رشد و استقلال ایشان را ندارند، قصد دارد با تصویب مقرراتی که از یک سو شرایط زوجین و متقاضیان سرپرستی را تعیین می­کند و از سوی دیگر شرایط کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست را مشخص می­نماید و نیز تشریفات درخواست و نحوه رسیدگی به آن و صدور حکم سرپرستی و فسخ و انحلال آن را تعیین می­کند، این موضوع را به نظم درآورد. یکی از نکات مهم در این فرایند، توجه به حقوق مالی و تأمین آتیه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی است. در این نوشتار، سعی ما آن است که به بررسی نحوه تأمین حقوق مالی و نحوه تأمین آتیه کودک و نوجوان، از دیدگاه قانون جدید حمایت از کودکان بی­سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ بپردازیم و نوآوری­های این قانون را با نهادها و تأسیسات حقوقی موجود در حقوق مدنی تطبیق داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات