نگرشی نو به مسئولیت پزشک با رویکرد اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

هر چه زندگی انسان پیچیده­تر می­شود و از حالت ابتدایی و بسیط خارج می­شود، مسأله­ی اخلاق هم شکل گسترده­تر و پیچیده­تری به خود می­گیرد و تعریف اخلاقی روابط انسان­ها در جامعه مشکل­تر و تشخیص مصادیق اخلاقی از غیر اخلاقی دشوارتر می­شود. امروزه کمتر فعالیتی از فعالیت­های روزمره­ی بشری را می­توان نام برد که به­ عنوان یکی از شاخه­های اخلاق کاربردی یا حرفه­ای، بررسی نشده باشد یا نتوان از آن در اخلاق بحث کرد. واضح است که طبابت کردن مصون از خطر، خطا و اشتباه نیست، اما آن­چه جای تأمل دارد، مسئولیتی است که به واسطه فعالیت حرفه­ای برای پزشکان ایجاد می­شود. مسئولیت پزشک، یکی از مباحث دشوار و پیچیده حقوق پزشکی است و معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می­باشد. منظور از مسئولیت پزشکی، مسئولیتی است که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی ناشی می­شود و منجر به ایراد صدمه و آسیب و خسارت مادی و معنوی به بیمار یا اقربای او می­گردد. این مسئولیت­ها در ارتباط با حرفه پزشکی عبارتند از مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی. حرفه پزشکی از منزلت بالایی برخوردار می­باشد، فلذا باید با توجه به اهمیت این رشته و لزوم حفظ شئونات این حرفه، نحوه عملکرد آن­ها مورد توجه قرار گیرد. باید برای حرفه پزشکی، نسبت به نحوه معالجه، درمان و مراقبت از بیماران، مسئولیت صحیح، منطقی و منطبق با اخلاق و واقعیات روز قائل شد؛ لذا در این نوشتار سعی شده است که با نگاهی نو، به تبیین مسئولیت طبیب با رویکردی بر اخلاق پزشکی پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات