مداخله کیفری در حوزه حقوق زن با رویکرد جرم شناسی فمینیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد ، مشهد، ایران

چکیده

واژه فمینیسم، اصطلاحی است که برای نخستین بار در کنفرانس بین المللی زنان در سال (1982) در پاریس استفاده گردید و توسط یکی از نظریه پردازان فرانسوی به نام "شارل فوریه" تبیین شد. فمینیسم به معنای مجموعه‌ای از ایدئولوژی، تفکرات، جهت‌گیری‌ها و استراتژی‌های خاص است که در پی بست و توسعه جنبش‌های زنان به منظور احقاق حقوق این جمعیت انسانی است. این نهضت درصدد ایجاد ساختارهای جدید برای زنان است تا بتواند پاسخگوی نیازهای آنان بوده و ارزش‌های تازه‌ای را به آنان القاء نماید. فمینیسم در بستر اجتماع به جنبشی تبدیل شد که در پی وضع قراردادهای اجتماعی خاص، با رویکردهایی نظیر مبارزه با مردسالاری، برتری جوئی جنسیتی، و جنجال‌های تبلیغاتی همراه بود. این پژوهش بر اساس روش توصیفی نگاشته شده است و سعی بر آن بوده است تا ضرورت مداخله کیفری در حوزه زنان و خانواده با توجه به ضرورت امروز جامعه مورد بررسی قرار گیرد.
در حقوق ایران به موجب قانون حمایت خانواده نسبت به پاره‌ای از جرایم حوزه زنان در خانواده، ضمانت اجرای کیفری صورت گرفته است. به نظر می‌رسد مداخله کیفری جهت حمایت از حقوق زنان در خانواده، به عنوان آخرین راه‌حل و تنها در مواردی که دیگر راهکارها موثر واقع نشوند، ضروری می‌باشد. شاید نگاه دقیق جامعه شناسان به ساختار سنتی خانواده در جامعه ایران و کمک به تغییر و اصلاح نگاه متعصبانه و مردانه به جامعه زنان، بتواند زمینه ساز تثبیت حقوق زنان در جامعه باشد و به نحوی راهی برای عدم نیاز به مداخله همه جانبه کیفری در حوزه خانواده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات