بررسی کودک‌آزاری با تأکید بر مقابله با کودک‌آزاری جنسی در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

کودک‌آزاری از جمله معضلات اجتماعی می‌باشد که همیشه دارای آمار سیاه بالایی بوده است. به این معنی که بسیاری از جرائم منجر به کودک‌آزاری به دلایل مختلفی از جانب بزهکار، جامعه و حتی از جانب بزه‌دیده کتمان می‌گردند. یکی از انواع کودک آزاری، کودک‌آزاری ‌جنسی می‌باشد، که دارای اثرات بسیار خطرناک‌تر از سایر انواع کودک آزاری می‌باشد. که این مورد هم در جسم کودک و هم در روان او می‌تواند آثار نامناسبی به همراه داشته باشد؛ و در صورتی که به روش مناسب با این مسئله مهم برخورد نشود در آینده می‌تواند زمینه‌ساز گسترش این پدیده شوم اجتماعی و همچنین تبدیل بزه‌دیدگان این جرم به عنوان بزهکاران آینده باشد.
که در زمینه بررسی جرم کودک آزاری‌جنسی از جمله تعاریف مرتبط و طرز مقابله با آن و مجازات مرتکبین آن منابع حقوقی کشور و همچنین منابع فقهی را به عنوان منبع قانون‌گذاری در کشور مورد مطالعه قرار می‌دهیم. که بررسی و مطالعه این موارد منجر به ارزیابی تناسب جرم و مجازات در این زمینه و امکان اتخاذ تدابیر کاهش این جرم و مجازات مرتکبین آن‌ها می‌شود و می-توان پاسخ این پرسش را یافت که آیا این اقدامات در زمینه فقهی و حقوقی می‌توانند با جرم مذکور و قبحش برخورد مناسبی داشته باشد؟

کلیدواژه‌ها