نقش جمهوریت در تعامل با اسلامیت در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

نظام سیاست جنایی متأثر از سیاست­ های اتخاذ‌‌‌ی توسط نهاد حاکمیت سیاسی می­ باشد. دو ویژگی اصلی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران همان­گونه که از عنوان آن نیز پیداست «اسلامیت» و «جمهوریت» است. این دو ویژگی بر تمام شئون حاکمیت از جمله سیاست جنایی تأثیر دارد. ارتباط «اسلامیت» و «جمهوریت» در سیاست جنایی گاهی به تقابل و گاهی به مغایرت منجر می ­گردد. لازمه درک بهتر این تقابلات شناخت حدود هر کدام از خصوصیت­ های اسلامیت و جمهوریت و دخالت آن­ ها در سیاست ­جنایی کشور می­ باشد. با توجه به اهمیت­ داشتن مقبولیت جمهور برای حاکمیت در عین حفظ اسلامیت نظام، که امروزه به دغدغه ­ای برای سیاست گذاران کشور در زمینه برخورد با جرم و مجرم متحول شده است، به بررسی برخی شیوه ­های اتخاذی توسط قانونگذار به روش مطالعه و بررسی مفاهیم و منابع مرتبط با هرکدام از حوزه­ های مورد مطالعه و در نهایت یافتن و پیشنهاد برخی طرق ممکن با تفکیک هر یک از انواع مجازات­ ها برای حل این تعارض با توجه به صبغه فقهی و قانون­گذاری در کشور پرداخته می ­شود. که یافته­ ها حاکی از این می­ باشد که چه در فقه و چه در سیاست جنایی امکان انعطاف اسلامیت در برابر جمهوریت متصور می­ باشد. مهمترین یافته این پژوهش علاوه بر شناسایی و تبیین جلوه ­های اسلامیت و جمهوریت بر الگوی سیاست جنایی کشور، احراز عدم سیطره صرف اسلامیت بر الگو سیاست جنایی می ­باشد. که این تعامل در برخورد با پدیده مجرمانه و مراحل پیشگیری و اصلاح و درمان قابل مشاهده و اثبات می ­باشد که مثبت نگاه جامعه ­مدار سیاست جنایی کشور که برگرفته از نگاه اسلامی است می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات