درباره نشریه

فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ دارد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهم ترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ فراهم‌ می‌سازد، نشریات است که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مدد می‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌‌ جامعه‌ در زمینه های علوم مرتبط خواهد بود. در این راستا گسترش‌ و توسعه‌ مبادی علم در کشور، تکثّر و تنوّع‌ نشریات‌ علمی‌ کشور را نیز ایجاب‌ می‌کند. علاوه‌ براین‌ قانونمند نمودن‌ این‌ نشریات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگیری‌ از اتلاف‌ سرمایه‌های‌ ملّی‌ و علمی‌ مملکت‌ نیازی‌ است‌ که‌ بخوبی‌ احساس‌ می‌شود.

مجله علمی تخصصی «آراء» حاصل تلاش و فعالیت چندین ساله معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان اصفهان است که از ابتدا تحت همین عنوان منتشر شده و مشتمل بر مقالاتی در حوزه های فقه و حقوق می باشد. با توجه به سیاست های معاونت منابع انسانی و با نگرش به رویکردی که مجلات علمی کشور دارا می باشند و اینکه این مجله مدتی است مسیر علمی پژوهشی شدن را می پیماید، مقالات دریافتی را حوزه بندی موضوعی نموده و اقدام به انتشار آنها می نماید. نشریه آراء به صورت فصلنامه و به طور رسمی هر سه ماه یک بار چاپ می شود و در هر شماره از چاپ خود تعدادی از آرای برتر قضات استان را نیز به نمایش می گذارد. تا قبل از شروع دوره دوم چاپ، حدود بیش از ده شماره از این مجله چاپ شد ولی از شروع دوره دوم یعنی سال 1395 تاکنون، پانزده شماره به طور متوالی چاپ و منتشر شده است. این نشریه با توجه به تلاش مدیر مسئول، سردبیر و اعضای محترم هیات تحریریه می کوشد با حفظ جایگاه علمی خود به صورت منظم نسبت به انتشار مقالات در حوزه فقه و حقوق اسلامی اقدام نماید.