راهنمای نویسندگان

 

شیوه نامه تدوین و نگارش مقاله

 

1- راهنمای نگارش مقاله

 

 • حجم مقاله (شامل همه صفحات اعم از عنوان، چکیده، بدنه، نتیجه گیری و منابع) حداقل ۵۰۰۰ و حداکثر 8000 واژه و در قطع A4 باشد (در مجموع حدود ۲۰ صفحه).
 • مقاله ارسالی باید در قالب برنامه Word با فرمت Doc یا Docx باشد.
 • حاشیه مقالات از چپ و راست 4.5 و از بالا و پایین 5.10 باشد.
 • چکیده فارسی مقاله، در ۱۵۰ تا ۳۰۰ کلمه به همراه چکیدة انگلیسی با کیفیت ترجمة قابل انتشار ارسال شود. ترجمه صورت گرفته از طریق گوگل و مانند آن پذیرفتنی نیست.
 • چکیده فارسی در ابتدا و چکیده انگلیسی در انتهای مقاله قرار گیرد و شامل تبیین مسأله و بیان دستاوردها باشد.
 • به منظور نمایه‌سازی بین المللی، یک فایل چکیدة مفصل انگلیسی مقاله نیز در ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه پس از تأیید مقاله و قبل از انتشار آن ارسال شود.
 • تعداد واژگان کلیدی بین ۴ تا ۷ واژه به صورت ساده یا ترکیبی است که ترتیب آنها باید بر حسب حروف الفبا باشد.
 • معادل نام ها و اصطلاحات غیر فارسی به صورت برون متنی و در پاورقی نوشته شود.
 • پاورقی ها از طریق شماره گذاری خودکار و به ترتیب در هر صفحه (دکمه ترکیبی Ctrl+Alt+F) ذکر می‌شود و به هیچ وجه نباید به صورت دستی شماره گذاری گردد.
 • علائم نگارشی قبل از عدد تک (عدد پاورقی) ذکر شود.
 • تمامی عناوین به‏ جز مقدمه و نتیجه، با شماره ترتیب‏ بندی شوند و از ذکر عناوینی چون فصل و بخش و گفتار و ... خودداری شود.
 • مقاله دارای مقدمه‏ ای یک تا دو صفحه ‏ای‏ و مشتمل بر پیشینه و اهداف تحقیق، تعریف واژگان تخصصی، بیان مشکلات، نقد آثار مرتبط قبلی و خلاصه‌ای از ساختار کلی مقاله باشد و مسأله مشخصی را مطرح نماید. برخلاف پایان نامه/ رساله، عناوین مستقلی، مانند مسأله تحقیق، پیشینه تحقیق و ... در مقدمه و متن مقاله نوشته نمی‏ شود.
 • روش و رویکرد تحقیق مشخص شود. چنانچه مقاله مبتنی بر روش میدانی و تجربی بوده، نوع تحقیق، روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها، جامعه نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری در چکیده و مقدمه بیان شود.
 • در مقاله نمی‌توان عنوان یک فصل را به مفاهیم و کلیات اختصاص داد.
 • عنوان هیچ یک از فصل ها نباید با عنوان مقاله یکسان باشد.
 • ضروری است برای هر یک از عناوین، توضیحی دست ‏کم در حد چند خط نوشته شود.
 • نتیجه گیری مقاله نباید تلخیص مطالب ذکر شده باشد و حقیقتاً بایستی نتیجه مطالعه و یافته های تحقیق را بیان و پیشنهادهای مقتضی ارائه کند.
 • مقاله ترجمه شده، چنانچه از نظر هیأت تحریریه یا سردبیر یا مدیر مسؤول، شایسته انتشار تشخیص داده شود، پذیرفته خواهد شد.

 

2- راهنمای اندازه قلم       

 

               موضوع           

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله به فارسی

Bold 14

B Titr

اسامی نویسندگان فارسی

Bold 10

B Lotus

مشخصات نویسندگان فارسی

9  نازک

B Lotus

متن چکیده فارسی

10نازک

B Lotus

تیترهای داخل متن

Bold 12

B Lotus

متن

12نازک

B Lotus

پاورقی فارسی

9نازک

B Lotus

پاورقی لاتین

8نازک

Times New Roman

عناوین جداول، نمودارها و شکل ها

Bold 11

B Lotus

منابع فارسی

10نازک

Lotus

منابع لاتین

9نازک

Times New Roman

چکیده انگلیسی

10نازک

Times New Roman

 

3- راهنمای ارجاع دهی

 

 • شیوة ارجاع و استناد، به صورت درون‏ متنی است که بدین شکل نوشته می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال: شماره صفحه)؛ مانند: (آشوری، 1395: 86)
 • منابع درون‏ متنی انگلیسی هم به همین شکل ذکر خواهد شد. (Garland, 2001: 96)
 • اگر به یک منبع بلافاصله برای بار دوم یا بیشتر، پشت سر هم ارجاع داده شود برای منابع فارسی از واژه «همان» و برای منابع لاتین از کوته ‏نوشت “Ibid’’ استفاده می شود. چنانچه منبع یکی باشد، اما شماره صفحه فرق کند، پس از «همان»  یا “Ibid’’ شماره صفحه منبع نیز نوشته می ‏شود.
 • چنانچه به یک منبع برای بار دوم یا بیشتر، با فاصله (نه به صورت پشت سر هم)، ارجاع داده شود، برای منابع فارسی از واژه «پیشین» و برای منابع لاتین از کوته ‏نوشت “Op.Cit’’ استفاده می شود. اگر منبع یکی باشد، ولی شماره صفحه فرق کند، پس از «پیشین» و “Op.Cit’’شماره صفحه منبع نیز نوشته می‏شود.
 • در ارجاع به نقل از منبعی که به ‏وسیله نویسنده دیده نشده به هر دو منبع، ابتدا منبع اصلی و سپس منبع مشاهده شده، استناد می‌شود.
 • در صورت تعدد آثار منتشر شده از یک مؤلف در یک سال، برای نمایاندن ترتیب انتشار، با حروف الف، ب، ج و ... متمایز شوند؛ برای مثال: (کاتوزیان (الف)، 1380: 50)
 • در صورت تعدد منابع در یک ارجاع درون متنی واحد، از نقطه کاما «؛» بین آن‏ها استفاده ‌شود.
 • ارجاعات درون ‏متنی با یک فاصله از عبارت یا جمله قبل خود شروع شده و نقطه پایان جمله یا علائم ویرایشی دیگر بعد از پرانتز ارجاعات درون‏متنی درج شود.
 • برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). «عنوان مقاله»؛ نام کتاب مجموعه مقالات (به صورت برجسته)، ج (شماره جلد)، چ (شماره چاپ)، محل نشر: ناشر.
 • برای آراء: دادنامه شماره (شماره دادنامه) به تاریخ (تاریخ صدور دادنامه)، صادره از (مرجع صادر کننده دادنامه) به صورت درون‏ متنی.

 

4- راهنمای تنظیم فهرست منابع

 

فهرست منابع در آخر مقاله با عنوان کلی منابع با تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی (ابتدا عربی، سپس انگلیسی و فرانسه و ...) بدون تفکیک بین کتاب و مقاله و ...؛ بر اساس حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شکل زیر تنظیم شود:

 

 • برای کتاب: نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). عنوان کتاب (به صورت برجسته)، نام مترجم یا مصحح (در صورت وجود)، ج (شماره جلد)، چ (شماره چاپ)، محل نشر: ناشر.
 • برای مقاله: نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله، ش (شماره مجله)، فصل، صص (شماره صفحه اول و آخر مقاله).
 • برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). «عنوان مقاله داخل گیومه»؛ نام کتاب مجموعه مقالات (به صورت برجسته)، ج (شماره جلد)، چ (شماره چاپ)، محل نشر: ناشر.
 • برای آراء: دادنامه شماره (شماره دادنامه) به تاریخ (تاریخ صدور دادنامه)، صادره از (مرجع صادر کننده دادنامه).
 • برای پایان‌نامه‌ها: نام خانوادگی، نام مؤلف (سال دفاع). عنوان پایان‏نامه (به صورت برجسته)، پایان‏نامه برای اخذ مدرک (کارشناسی ارشد/ دکترا)، نام دانشکده و دانشگاه.
 • برای طرح پژوهشی: نام خانوادگی، نام مؤلف (سال). عنوان طرح، مشخصات طرح (درون دانشگاهی، سازمانی یا ...) نام دانشگاه یا سازمان.
 • برای سایت: مؤلف (اگر مؤلف ندارد، منبع با عنوان مطلب شروع شود)، «عنوان مطلب»، تاریخ انتشار (یا بی ‏تا)، به آدرس: <Http://Example.Com/32454> آخرین بازدید.
 • در صورت تعدد نویسندگان تمامی نام‌های خانوادگی‌ ایشان مقدم بر نام می‌آید و بین نام نویسندگان از نقطه‏ کاما استفاده شود. مثال: علیجانی، مهدی؛ کاویانی، محمد؛ رمضانی، علی؛ ... . در مواردی که دو نویسنده وجود دارد در ارجاعات درون‏متنی نام خانوادگی هردو  نویسنده با واو عطف می آید؛ مانند: (علیجانی و کاویانی، 1397: 2). در صورتی که بیش از دو نویسنده وجود دارد (صرفاً در ارجاعات درون متنی) پس از نام نویسنده اول عبارت «و دیگران» می آید؛ مانند: (علیجانی و دیگران، 1397: 2). دقت فرمایید که در فهرست منابع پایان مقاله، مشخصات همه نویسندگان به طور کامل ذکر شود.
 • قوانین و مقررات باید با ذکر کامل عنوان قانون و سال تصویب ذکر شوند. اگر قانونی مربوط به کشور خارجی است لازم است نام کشور در انتها داخل پرانتز به انگلیسی ذکر شود.

 

5- راهنمای تنظیم مشخصات نویسندگان

 

 • در ذیل نام نویسنده سمت وی به معنای جایگاه علمی او ذکر شود و نه شغلی؛ مانند: استادیار دانشکده ... دانشگاه ...
 • همراه با فایل اصلی مقاله، فایل جداگانه تحت عنوان مشخصات نویسندگان ارسال شود که شامل موارد ذیل باشد: نام نام خانوادگی، میزان تحصیلات، سمت (جایگاه علمی و نه شغلی) نویسنده، نشانی، شماره تماس و نشانی الکترونیکی.
 • از بیان عنوان‏ هایی نظیر مهندس، دکتر و ... در ابتدای اسامی نویسندگان مقاله خودداری گردد.
 • مشخصات نویسندگان در صدر انگلیسی مانند زیر نوشته شود:

 .Assistant Professor, Faculty Of Law & Political Science. University Of Tehran, Tehran, Iran

 

 • در صورت تعدد نویسندگان، یکی از آنها به عنوان نویسنده مسئول تعیین می‌شود که مسئولیت ارتباط و مکاتبات با مجله را برعهده داشته و باید به طور منظم و مرتب، صفحه شخصی خود در سامانه مجله را بررسی نموده و با مجله در ارتباط باشد. بنابراین، نویسندگان محترم لازم است پیش از ارسال مقاله در این باره توافق نمایند. با این حال، بدیهی است که همه نویسندگان نسبت به محتوای مقاله از نظر علمی و حقوقی مسئولیت دارند.
 • مقاله ارسالی باید بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری شود و مشخصات فقط در هنگام بازنگری نهایی به متن اصلی اضافه خواهد شد.
 • از جدول ذیل برای مشخصات نویسندگان استفاده شود:

 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی/...

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی/...

دانشجوی دکترا رشته حقوق جزا و جرم شناسی/...

دانش آموخته دکترا رشته حقوق جزا و جرم شناسی/...

استادیار

دانشیار

استاد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نویسنده مسئول

 

6- شیوه ارزیابی و انتشار

 

 • مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد. انتشار مقاله منوط به پذیرش دو داور و تصویب نهایی هیأت تحریریه و سردبیر مطابق با مقررات داخلی نشریات خواهد بود.
 • فصلنامه در ویرایش مقاله‏ ها آزاد است.
 • نویسندگان باید طی یک نامه کتبی خطاب به سردبیر در خصوص موارد ذیل متعهد شوند:
 •  مقاله قبلاً در هیچ نشریه، کتاب، یا مجموعه‏ ای، به صورت کاغذی یا در فضای مجازی، با همین عنوان یا عنوانی دیگر به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای چاپ به کتاب، مجموعه یا سایر مجلات ارسال نگردیده است و از این پس نیز تا تعیین نتیجه ارزیابی در این مجله ارسال نخواهد شد.
 • مقاله به رؤیت نویسندگان رسیده و نظر موافق آن‌ها برای انتشار مقاله در شکل حاضر در این نشریه اخذ گردیده است.
 • مقاله یک اثر اصیل و حاصل کار پژوهش شخصی نویسنده/ نویسندگان بوده و به هیچ عنوان از آثار مشابه داخلی و خارجی کپی برداری یا تلخیص نشده و حقوق مالکیت فکری هیچ اثری را نقض نکرده است.
 • در صورتی که در هر مرحله از مراحل بررسی تا ارزیابی یا حتی پس از پذیرش و نشر، نقض حق مؤلف یا هرگونه تخلف علمی در این خصوص احراز شود، این امر در سایت مجله به اطلاع عموم خواهد رسید و موضوع به کمیته انضباطی دانشگاه محل خدمت یا تحصیل نویسنده مربوطه یا سایر مراجع صالح قانونی گزارش می‌شود.

 

فصلنامه علمی آراء