اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله «آراء» همواره به اصول اخلاقی نشر و چاپ دستاوردهای علمی پایبند است. در این راستا، مدیر مسئول، سردبیر و تمامی همکاران مجله خود را موظف به رعایت اصول امانت­داری از زمان دریافت مقاله، داوری تا ارسال پاسخ و چاپ آن می­ دانند. همچنین مجله موظف به انجام داوری دقیق، منصفانه و بهنگام است. برخورد عادلانه و یکسان با تمام مقالات دریافتی از دیگر اصول اخلاقی مجله است. مجله به هیچ ­وجه نویسندگان را ملزم به استناد بی مورد، افزودن یا کم کردن بی­ مورد نویسندگان مقاله نمی ­کند. نویسندگان موظفند تا صحت دقیق و کامل نتایج نظری یا کاربردی را تایید نمایند و اصول اخلاقی نگارش مقاله را به طور کامل رعایت نمایند. ضروری است که تمامی نویسندگان مقاله سهم درخوری در تهیه مقاله داشته باشند و از اعطای نویسندگی و همچنین استنادهای بی­ مورد پرهیز گردد.

نویسندگان، داوران، هیأت تحریریه و سردبیر مجله موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقاله توسط داوران و تصمیم گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط هیئت تحریریه و سردبیر به منزله دانستن و تبعیت از این حقوق می باشد و در صورت احراز عدم پایبندی هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت ها، مجله هرگونه اقدام قانونی را حق خود می داند. منشور و موازین اخلاق پژوهش مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بایستی راهنمای نویسندگان و دست اندرکاران داوری و انتشارمجله باشد.

ارکان نشریه:

 • این نشریه علاوه بر هیأت تحریریه، دارای یک هیأت اجرایی و اصلی شامل: مدیر مسئول، سردبیر و مدیر اجرایی است که تماما ملزم به رعایت اصول اخلاقی نشریه می باشند.
 • اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند مدیر مسئول، سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.
 • سردبیر باید بر انجام فرآیند داوری در فصلنامه نظارت کامل داشته باشد به گونه ای که همانطور که داور برای نویسنده نامشخص است، داور نیز نویسنده را نمی‌شناسد.
 • سردبیر مسئول تصمیم گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله است.
 • مقاله های منتشر نشده توسط اعضای فصلنامه برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
 • سردبیر باید مقاله را فقط از نظر علمی و محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت گیری سیاسی نویسندگان بررسی کند.
 • سردبیر نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقالات دریافت شده را به جز برای نویسنده مسئول، مدیر داخلی و اجرایی، داوران، کارشناس علمی و ویراستار فاش نماید.
 • نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

وظایف نویسندگان:

 • مقاله های ارسال شده به فصلنامه نباید در نشریه دیگری چاپ شده و یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 • مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و ارائه دهنده جنبه ­های آموزشی-کاربردی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
 • نویسنده یا نویسندگان باید از اظهارات جعلی و نادرست خودداری کنند؛ بنابراین مطالب ارائه شده در مقالات باید مستند و با ارائه مرجع باشد. مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
 • مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تأییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود.
 • نویسنده یا نویسندگان مقاله باید اجازه ویرایش آن را به فصلنامه بدهند.
 • افرادی که در تهیه مقاله نقش دارند، باید به عنوان نویسندگان مقاله از آنها نام برده شود. همچنین در هنگام ارسال مقاله به فصلنامه، مشخص کردن نویسنده مسئول ضروری است.
 • نویسنده یا نویسندگان مقاله باید مقوله سرقت ادبی را به عنوان یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی در نگارش مقاله مد نظر داشته باشند. مقاله های ارسال شده ممکن است توسط دفتر فصلنامه با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب مورد بررسی قرار گیرد.
 • در صورت عدم دریافت پاسخ به­موقع از طرف نویسندگان در اصلاح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله از فرایند ارزیابی خارج و نویسندگان بایستی مقاله اصلاح شده را به­صورت مقاله جدید به نشریه ارائه دهند.
 • نویسنده در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شود نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرد.

 وظایف داوران:

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده به بهبود و ارتقای کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.
 • داوران باید اطلاعات به دست آمده در هنگام داوری مقالات را مخفی نگه داشته و برای منافع شخصی از آن استفاده ننمایند.
 • داوران باید در محرمانه نگه داشتن مقاله های ارسال شده برای داوری تلاش کنند و تمامی اطلاعات موجود در مقالات برای داوران محرمانه تلقی می شود.
 • داوران باید نحوه ارجاع دهی و منابع استفاده شده در مقاله را بررسی کنند. یادآور می شود که کلیه تحقیقات، منابع و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده باید با ارجاع دهی کامل به مراجع همراه باشد.
 • داوران باید نظرات خود را در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان مقرر ارائه نمایند.
 • داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.
 • داوری مقالات باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و از اعلام نظر سلیقه ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داوران هنگامی که به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و تخصصی و یا طولانی شدن فرآیند داوری و ... قادر به انجام داوری مقاله نیستند، باید از داوری مقاله انصراف دهند.
 • داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.
 • داور باید هرگونه تشابه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا چاپ شده در سایر نشریات را به اطلاع دفتر فصلنامه برساند.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

 • سرقت ادبیسرقت ادبی به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می شود.
 • داده‌سازی و تحریفداده‌سازی هنگامی است که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه می دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می دهد.
 • ارسال همزمانهنگامی است که یک رونوشت به دو نشریه ارسال می شود.
 • ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ می دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 • ارسال تکراریبه معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها می باشد.
 • سهیم کردن نادرست مؤلف دیگرهمه مؤلفان لیست شده در مقاله می بایست در انجام آن سهیم باشند.
 • دستکاری منابعهنگامی است که در قسمت پایانی یک رونوشت منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالی که در محتوای متن نامی از آنها برده نشده است.