فصلنامه علمی آراء در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، نمایه شد

فصلنامه علمی آراء در پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)، نمایه شد

دکتر سیدرضا سجودی معاون منابع انسانی  و امور فرهنگی دادگستری کل استان؛ با بیان این خبر، ارتقاء بیش از پیش سطح علمی و کیفی فصلنامه آراء را مورد تأکید قرار داد.

مدیر مسؤول فصلنامه علمی آراء؛ بیان داشت: یکی از معتبرترین پایگاه های نشریات کشور، نورمگز است که با پبگیری های مستمر، کلیه مقالات و شماره های این نشریه در پایگاه مذکور نمایه گردید.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ابراز امیدواری کرد؛ مجموعه مدیریت فصلنامه آراء، رسیدن به اهداف متعالی علمی را در دستور کار خود دارد و به همین منظور مدارج علمی را گام به گام طی خواهد کرد.