انتشار شماره جدید فصلنامه آراء - زمستان 1400

انتشار شماره جدید فصلنامه آراء - زمستان 1400

دکتر سیدرضا سجودی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان؛ با بیان این خبر، ارتقاء بیش از پیش سطح علمی و کیفی مقالات این نشریه را مورد تأکید قرار داد.
مدیر مسؤول فصلنامه آراء، همچنین توجه هرچه بیش‏تر همکاران محترم به ویژه قضات عزیز را برای مشارکت در ارائه مقالات کاربردی و کارگشا خواستار شد.
ایشان، تغییر در هیأت داوران و فرآیند داوری را از جمله رویکردهای جدید برشمرد که مجموعه مدیریت نشریه، در راستای حصول هدف فوق دنبال کرده است.
معاون قضایی رئیس کل، ابراز امیدواری کرد که بتوان با روند فعلی، جهت اخذ درجه علمی‏ پژوهشی نشریه، گام‏های مؤثری برداشت.
مدیر مسؤول فصلنامه علمی آراء، یادآور شد نسخه های الکترونیکی شماره جدید(زمستان 1400) و شماره های قبلی در سایت فصلنامه به نشانی (http://ara.dadgostari-es.eadl.ir) و همچنین در پرتال داخلی دادگستری استان(منوی دانشنامه-تازه های قوانین و مقررات-فصلنامه علمی آراء) قرار گرفته است